alltheredchairs

Just another WordPress.com site

Björngårdsskolan

leave a comment »

Presentation

Björngårdsskolan är en F-6 skola som ligger mellan Södra station och Mariatorget.

Vi är
DEN KREATIVA SKOLAN MED TYDLIGT KUNSKAPSFOKUS FÖR FRAMTIDEN.

Det innebär för oss att varje elev som lämnar skolan har uppnått både egna och nationella mål.

Vi visar det genom
– att ständigt utveckla formerna för lärande
– tydligt kunskapsfokus med höga förväntningar på varje individ
– fritidshem av högsta kvalitet

I elevens arbete mot målen är värdegrundsarbetet och det tematiska arbetssättet en ledstjärna under elevens arbetsdag. Vi lägger stor vikt vid de praktiskt estetiska ämnena.

Våra elever i år 2 får simundervisning och vi har för år 3 extra satsning i rörelse och skapande under fritidshemstiden. Ett annat viktigt inslag för de yngre barnen är natur- och friluftsliv.Vi låter även våra barn bekanta sig med engelska på ett lekfullt sätt redan i förskoleklassen.
Under år 4-6 ger vi eleverna möjlighet att arbeta med foto, film, musik, drama, keramik, scen och sång samt sport– och vattenvana.
Stor vikt läggs vid gemensamma samlingar i skolans aula för att skapa samhörighet och stolthet över Björngårdsskolan.

Advertisements

Written by alltheredchairs

April 16, 2012 at 3:46 pm

Posted in Miscellaneous

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: