alltheredchairs

Just another WordPress.com site

Björngårdsskolan

leave a comment »

Presentation

Björngårdsskolan är en F-6 skola som ligger mellan Södra station och Mariatorget.

Vi är
DEN KREATIVA SKOLAN MED TYDLIGT KUNSKAPSFOKUS FÖR FRAMTIDEN.

Det innebär för oss att varje elev som lämnar skolan har uppnått både egna och nationella mål.

Vi visar det genom
– att ständigt utveckla formerna för lärande
– tydligt kunskapsfokus med höga förväntningar på varje individ
– fritidshem av högsta kvalitet

I elevens arbete mot målen är värdegrundsarbetet och det tematiska arbetssättet en ledstjärna under elevens arbetsdag. Vi lägger stor vikt vid de praktiskt estetiska ämnena.

Våra elever i år 2 får simundervisning och vi har för år 3 extra satsning i rörelse och skapande under fritidshemstiden. Ett annat viktigt inslag för de yngre barnen är natur- och friluftsliv.Vi låter även våra barn bekanta sig med engelska på ett lekfullt sätt redan i förskoleklassen.
Under år 4-6 ger vi eleverna möjlighet att arbeta med foto, film, musik, drama, keramik, scen och sång samt sport– och vattenvana.
Stor vikt läggs vid gemensamma samlingar i skolans aula för att skapa samhörighet och stolthet över Björngårdsskolan.

Advertisements

Written by alltheredchairs

April 16, 2012 at 3:46 pm

Posted in Miscellaneous

Dans och cirkus högskolan

leave a comment »

Om DOCH

DOCH är Sveriges högskola för dans och cirkus. Här ges rum och möjlighet för den som vill utbilda sig inom dans, danspedagogik, cirkus eller koreografi – allt i en dynamisk och nyskapande miljö i nära samverkan mellan konst och forskning.

På DOCH bryts tradition och historia mot nyskapande och experiment. Här möts konst, pedagogik och vetenskap i nya och gamla teoribildningar. Här får det folkliga i traditionen ny betydelse och här utvecklas de nya konstnärskap som ska förändra vår idé om det vi tror oss veta.
About DOCH

Our curiosity makes the world change. Expectation and longing turn our vision forward. The prerequisite for all artistic work and research is this wish to look beyond what is already known. Coming to DOCH must be a challenging, enterprising, stimulating, sometimes boring, more often entertaining experience in a caring environment where everything is possible and new frontiers are opened. DOCH is not a static room, but a well-organized chaos in continuous movement, with the kind of critical curiosity driven research needed to make the world a better place and reality into something resembling our dreams.

DOCH is the only educational institution of its kind for dance and circus in Sweden’s system of higher education. This prestigious institution has sole responsibility for instructing an expanding student body in a broad range of circus- and dance-related fields: Choreography, Circus, Dance Pedagogy and Dance Performance. DOCH is also the place for those who are already in the profession and want to expand their competence and we offer research education for artists. It is a dynamic and creative environment where art and research go hand in hand. At DOCH the tradition is challenged by innovation and experiment. It is a meeting place for art, pedagogy and science, old and new theoretical concepts. Popular traditions gain new meaning and new artistic careers develop to change our ideas about what is known.

Each course or programme has its own specific prerequisites; these may include diplomas from earlier studies. Each student that applies has the right to have his/her merits evaluated to see if the informal merits (e.i. non-university studies, work experience) are the equivalent of the formal merits required for entry or as basis of a degree. Admission tests for the school are comprehensive and differ with each program or course. All education is free of charge for students from the EES countries.

We do not educate for the present, but for the future. It is our students and their visions that will move the world!

Written by alltheredchairs

April 16, 2012 at 3:41 pm

handelshögskolan

leave a comment »

Handelshögskolan i Stockholm är en av europas ledande handelshögskolor, med en stark förankring i det svenska näringslivet och samhället.

En unik handelshögskola

Handelshögskolan i Stockholm (the Stockholm School of Economics, SSE) är en privat handelshögskola med primärt privat finansiering (cirka 80 procent av intäkterna), som förädlar talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Ca 2000 studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på kandidat- och masternivå. Vid Handelshögskolan i Stockholm bedrivs också världsledande forskning inom marknadsföring, nationalekonomi, finansiell ekonomi, statistik och redovisning, för att bara nämna några områden.

A Unique Business School

The Stockholm School of Economics (SSE) is one of Europe’s leading business schools, with very little dependence on government support, and close ties to the business community.

About 2,000 students are registered in programs at various levels (the executive education programs excluded). SSE research programs rank among the best in the world in areas such as Marketing and Strategy, Finance and Economics to name but a few.

Written by alltheredchairs

April 16, 2012 at 3:14 pm

THE CHAIRS – Hyperisland

leave a comment »

The Story
Hyper Island started in 1995 when Jonathan Briggs, David Erixon and Lars Lundh met during a project involving a CD-rom production. They soon realized the increasing need of a different kind of education involving industry based learning, for the growing new media industry. The first long term program at Hyper Island started in Karlskrona 1996 with 32 students.

Since the start in 1996, the methodology of Hyper Island has been a true success. Today, Hyper Island offers long term programs in Karlskrona (Sweden), Stockholm (Sweden) & Manchester, UK. In total around 400 students study full time at Hyper Island’s campuses each year

Furthermore, Hyper Island works with leadership-, team- and individual development towards the private and the public sector. Hyper Island has also been involved in several exciting external projects, such as setting up a two-year Management program in Prishtina, Kosovo together with the Olof Palme International Center and IPKO Institute.

Our priority is to create a unique learning environment, build relationship with the interactive/digital industry and to manage the team building, course coordination and student development.

Written by alltheredchairs

April 16, 2012 at 11:32 am

Posted in the chairs

gymnastik och idrottshögskolan

leave a comment »

GIH startade 1813 – världens äldsta idrottshögskola

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare och hälsopedagoger.

 

Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor.

Written by alltheredchairs

April 16, 2012 at 7:20 am

Posted in the chairs

KTH Arkitekturskolan

leave a comment »

Arkitekturskolan vid KTH är landets äldsta och största arkitekturskola.

tack till erik stenberg rektor på arkitekturskolan

Written by alltheredchairs

April 16, 2012 at 7:13 am

Posted in the chairs

KTH Bergsvetenskap

leave a comment »

Kungliga Tekniska högskolan (KTH), på engelska Royal Institute of Technology, är ett statligt svenskt universitet i Stockholm med huvudsaklig inriktning på teknik och naturvetenskap. KTH är den största och äldsta tekniska högskolan i Sverige, bedriver omfattande utbildning av bland annat civilingenjörer och har en omfattande teknisk forskning.

Written by alltheredchairs

April 16, 2012 at 6:56 am